Hemoglobin A1c (%), Mean

 
Placebo
DiaMetrix®
  Baseline
7.70
7.70
  Change at day 90
0.25
-3.04
  Day 90 HbA1c
7.95
4.66

  Proportion Achieving HbA1c 7%
2.00%
100%
  Proportion Achieving HbA1c 6%
0.00%
100%
  Proportion Achieving HbA1c 5%
0.00%
100%
  Proportion Achieving HbA1c 4.5%
0.00%
32.0%

   

 

Fasting Blood Glucose (mg/dL), Mean

 
Placebo
DiaMetrix®
  Baseline
196.92
196.60
  Change at day 90 (points)
8.32
-107.24
  Change at day 90(%)
4.23%
-54.55%
  Day 90 Fasting Blood Glucose
205.24
89.36

   

 

Triglycerides (mg/dL), Mean

 
Placebo
DiaMetrix®
  Baseline
254.54
255.18
  Change at day 90 (points)
16.80
-52.02
  Change at day 90(%)
6.60%
-20.26%
  Day 90 Triglycerides
271.34
203.16

   

 

Total Cholesterol (mg/dL) Mean

 
Placebo
DiaMetrix®
  Baseline
301.34
338.54
  Change at day 90 (points)
-40.14
-98.50
  Change at day 90(%)
-13.33%
-29.10%
  Day 90 Total Cholesterol
261.20
240.04

  T Cholesterol/HDL Ratio (baseline)
5.26
5.96
  T Cholesterol/HDL Ratio (day 90)
4.97
5.03
  T Cholesterol/HDL Ratio Change (%)
-5.52%
-15.61%

  LDL/HDL Ratio (baseline)
3.37
4.07
  LDL/HDL Ratio (day 90)
2.94
3.18
  LDL/HDL Ratio Change (%)
-12.76%
-21.87%